Moji  linkovi

Home

Ostrozac

Foto-album

Amateri

Porodi�no stablo

Knjiga posjetioca

Paket-radio

H o b i

Djuzelic

 

 

Linkovi prijatelja

Ado Besirevic

Huse   (S57HH)

Ivan   (9A7PBO)

KliÄ�iÄ Meho

Pehlic Redzep

Prošic Enes

 

RA  -  BiH

E71ASM

Ara BiH

Hamradio

Hrvatski RA portal

Karta lokatora

 

 tampa  i   TV

Avaz

Oslobodjenje

USK novine

Preporod

SAFF

TV BiH

 

BiH  estrada

Sabina

Muzika

 

Tel. imenici

Tel. imenik BiH

Imenik Hrvatske

Imenik Slovenije

Tel. Euro  firmi

Imenik Svijeta

Imenik USA

 

Religija u  BiH

Muslimani

Katolici

Prvoslavci

Islam

 

Humor i zabava

Vicevi

Humor

Humor 2

Igre

Igre za djecu

Igre yu

Besplatne igre

Horoskop

Kviz

Kviz 2

 

Korisni linkovi

Web dizajn

Oglasi

Trazi com

Trazim posao

Astrologija

Istorija BiH

Sport BiH

Kuhar BiH

Zdrava hrana

Zdravlje

Zdravlje 2

Besplatne stvari

Dzaba stvari

Racunovodstvo

Moda

Umjetnost

Kultura

Film

Film 2

Znanost

Edukacija

Geocities com

 

 


  

- E7  CALLBOOK  BiH -

 

Internacionalni CALLBOOKEmira  - E72SDE


Hasan  -  E74HD


Husein  - E72PQK


Lejla   -   E72STL


Meho   -   E74NI


Ermin   -  E75NPF


 
Milena - E77SXK


Hasib  -   E70XK


Kiki  - E70DX


Ahmet  - E74AJ


Rudo - E75RH


Rasim - E72SRK


Hasiba - E72SXH


Refika - E72SRL


Senija- E72PSN


Hamdo  -  E74LH


Muhamed -


Husein - E72CHR


Janko - S52JG


Huse : S57HH


Muhidin  - VK5JBH


Ekrem  -  E73DHE


Redzo - E74RO


Nasko   -  E75MPN


 Ivan  - T92RGF


 Dado  - E76ABD


Mesud - E73BM


 Munir - E71MNM


Samir  - E72DCS


Husein  - E72SXQ


Nurija  - E72SWN


Husein  - E75DHM


Mujo -  E72PYR


Fiko  -  E74FK


Äelebija - E75DC


Fikret -- E72DF


Asim - E71ONN


Sudo  -  E74RQ


Smajo  - E75LGV 

 
Sajo -  E75MXE


Mustafa  -  E75NEG

 
Bajro   -  E75DVB 

 
 Rijad  -  T95RVL


Rifet  - E75VR


 Ivo - E74GI


Mehmed   -  E75NDK


Emir   -   E72SKC


Emira  -  E72SKD


Nermo  - E72PHN


Zijo - E72DCZ


Izo - E74QG


Senad  - E70SK


Hore  - E72RR


 Dženana


 Miro  -  E75LM


Ramo  - E72RSR


 Veljo  -  E74NV


Redžo  -  E75MUK


Ibro  -  E75MTT


Edo  - E72SLD


 Hazim  -  E75RJH


 Rasim  -  E73OLR


  Kasim - E76LK


 Meho - E75DKG


 Ramiz  - T92RRK


 Rasim - E75RRD


Eno  -  E74QA


Muhamed - E72SDJ


Remzo -  E73RE


Enver - E74ME


Nurija - E75MMW


Ibrahim - E72PPE


 Ekrem - E72RES


Hari - E72HR


Jusuf  -  E75RP


Mehmed  -  E71KMR


Safet  -  E71KSR


 Tubo  -  T92RKH


Samed  -  E72RKQ


Meho - E72PWP


 Ramo - E72OPR


Muharem - E74FB


 Fuad - E72OFR


Adem - E75DOL


Emir - E72OWW


 Hasan - E72HHC


 Hamdija - E72ODW


 Irfan - E75DIL


 Alija - DL2OAL


 Hakija - S51H


Asim - E75MAX


Muho - E76SEM


Dzemal - E72PAU


Adnan - E72RAU


Nedim - E75JAN


Mirnes - E78DHM


Mujo - E74MC


Samir - E79TCP


Jasmin - E76MJ


 Rešid - E73QI


Asim - E74QB


Hamdija - E77AHD


Dževad - E72PGF


 ero - E78EMA


Asim - E77BAM


 Remzo - E72OLR


Huse - E72DHC


 Senad - E75DS


 Smajo - E72RM


Jasko  -  T92SMJ


 Ale  - T92SQB


 Senad (Morka) - E77AZS


 Samir - E72RKS


 Ismet - E72SSI


Smajo - E77ASH


Kolak -- T92PHK


Reuf - E7


Halid - E75RHH


Juka - E75CJV


Seman - E7


Ovdje možete pogledati nekoliko video zapisa sa druženja radio amatera RK UNARK UNA na Bisovcu


Moj dilbere na Bisovcu


Reno-4  na Bisovcu


Fešta u klubu na Incelu


Reno-4 još jednom


Rotator za Antenu


 


 

Ko su radio amateri

Jos otkako je Marconi emitirao prve radio signale preko Atlantskog okeana, otprilike prije stotinu godina, radio amateri-eksperimentatori igraju znacajnu ulogu u razvoju radio komunikacija.

Pocetkom dvadesetog vijeka, radio eksperimenti koje provode "obicni ljudi" su bili jedva tolerisani od strane nadleznih organa i radio amateri su bili ograniceni na upotrebe frekvencijskih podrucja koja su smatrana 'neupotrebljivim' u komercijalne i javne svrhe.

Nakon okoncanja II Svjetskog rata, ogromna kolicina radio uredjaja je postala siroko dostupna, uveliko stimulisuci razvoj radio amaterstva.

Jedan od najfascinantnijih aspekata radio amaterstva je uspostavljanje radio veza sa drugim radio amaterima sirom zemaljske kugle, ponekad i iz najudaljenijih dijelova svijeta.

Vrlo cesto se uspostavlja dozivotno prijateljstvo izmedju radio amatera koji eksperimentiraju uz koristenje savremenih komunikacionih tehnika. Radio amateri slusaoci  ( SWL - short wave listeners ), takodje mogu kontaktirati sa ovim radio amaterima tako sto im salju tzv. QSL karte, izvjestaje velicine postanske karte, kojim potvrdjuju da su slusali tok njihove radio veze sa drugim radio amaterima.

Veliki broj radio amatera su zaljubljenici eksperimenata sa elektronskim komponentama.

Mnogi radio amateri koriste i kompjuter kao pratecu opremu svojih radio uredjaja. Sve u svemu, radio amateri u svom hobiju danas koriste veliki broj razlicitih tehnika komuniciranja..

Mnogi stari radio amateri se sa nostalgijom sjecaju 'starih dobrih vremena' kada kompjuteri nisu postojali.

U mnogim zemljama radio amateri su osnovali svoja udruzenja sa ciljem razmjene ideja ali isto tako i zastite interesa radio amaterstva.

U principu, ona se ne razlikuju bitno od udruzenja  koja se brinu za zastitu interesa elektronicara - profesionalaca.

Nadalje, cinjenica da se mnogi elektro-inzenjeri bave i radio amaterstvom, takodje cini razliku izmedju radio amatera i elektronicara - profesionalca neznatnom.

 

Pozivni  znak

Uz svaku radio amatersku licencu dodjeljuje se i jedinstveni pozivni znak, koji izdaje nadlezni organ, najcesce nadlezno ministarstvo u drzavi.

Pozivni znak se izdaje prilikom dodjeljivanja licence - dozvole za rad amaterske radio stanice.

Licenca se moze dobiti samo nakon uspjesnog polaganja ispita za amaterskog radio operatora, koji se takodje organizuje pod okriljem organa nadleznog za izdavanje licenci. Licencom se radio amateru dozvoljava da moze vrsiti eksperimente na polju radio komunikacija, pod tacno odredjim uslovima koji mogu biti vrlo slozeni.

Radio komunikacije - ukljucujuci komunikacije radio amatera - su regulisane na medjunarodnom nivou od strane Medjunarodne telekomunikacione unije (International Telecommunication Union - ITU), organa Ujedinjenih nacija cije je sjediste u Zenevi, Svajcarska. Ova organizacija je svakoj drzavi dodijelila jedinstvenu oznaku (prefiks) kojom se identifikuju radio stanice iz te drzave. Oznaka radio stanice se sastoji od kombinacije slova i/ili brojeva.

Svakoj radio amaterskoj stanici se dodjeljuje njena oznaka, pozivni znak - koji je jedinstven u svijetu.
Pozivni znak se sastoji od dva ili tri dijela:

  • Prefiks, oznacava zemlju u kojoj je radio amaterska stanica registrirana. Najcesce je rijec o zemlji u kojoj zivi vlasnik radio stanice. Prefiks takodje moze ukazivati na vrstu radio stanice, odnosno da li je rijec o klupskoj radio stanici, licnoj - osobnoj radio stanici i sl. Prefiks se sastoji od jednog ili dva znaka (slova, broja ili njihove kombinacije). ITU vodi listu zemalja - Ä�lanica i njihovih prefiksa, koja se redovno azurira, zbog promjene politiÄ�ke situacije, npr. nastanka novih drzava.

  • Usvojeno je da nakon prefiksa u pozivnom znaku slijedi broj kako bi se ukazalo da pozivni znak pripada radio amaterskoj stanici.

  • Niz znakova koji se sastoji od jednog do tri slova, na osnovu kojeg se razlikuju dvije istovrsne radio amaterske stanice iz iste drzave i istog njenog dijela. U posebnim situacijama moze biti dodijeljena i kombinacija vise od tri znaka, u cilju obiljezavanja nekog dogadjaja (npr. znacajni datumi/dogadjaji, manifestacije i sl.).

  • Sufiks - ukazuje na posebne uslove rada radio stanice: / M ukazije da je rijec o mobilnoj radio stanici instaliranoj na vozilu.

  • / A ukazuje da je rijec o radio stanici koja emituje sa privremene lokacije.

  • Nekad su radio amateri u situaciji da mogu koristiti svoje radio stanice i sa teritorija drugih drzava. U tim slucajevima pozivnom znaku radio stanice prethodi prefiks zemlje domacina.

 

Ko su radio amateri - slusaoci ( SWL )

Mnogi radio amateri se pocinju baviti svojim hobijem slusajuci kratkotalasne radio emisije. U pocetku slusaju emisije udaljenih radio stanica, da bi se vremenom zainteresirali za prijem slabih ili izoblicenih radio signala na raznim frekvencijskim podrucjima. Radio amateri - slusaoci najcesce prate radio komunikacije na raznim frekvencijskim opsezima, koji su medjunarodnim ugovorima dati na upotrebu radio amaterima.

Prijem drugih vrsta radio emisija, kao sto su signali tacnog vremena, takodje moze ponekad biti vrlo interesantan. Prijem signala "radio farova" moze dati korisne podatke o prostiranju radio talasa na odredjenom frekvencijskom podrucju u datom momentu.

Radio amateri-slusaoci (SWL) cesto sami konstruiraju svoje radio uredjaje, od antena do radio prijemnika i uredjaja za obradu signala. Pojavom kucnih racunara i druge vrste komunikacija, kao sto su prijem meteoroloskih karata, radio telex biltena, signala sporoanalizirajuce televizije itd. postaju sve popularnije.

 

Identifikacija radio amatera - slusalaca (SWL)

Radio amaterima - slusaocima (SWL radio amaterima) se takodje izdaju identifikacione oznake. Njih dodjeljuju organizacije ciji su ti radio amateri clanovi.
U Holandiji, organizacija
VERON dodjeljuje SWL radio amaterima "NL" oznake, a organizacija VRZA dodjeljuje "PA" oznake. U Belgiji, organizacija UBA dodjeljuje "ONL" oznake, a SWL radio amaterima sa podrucja ZND (Zajednice nezavisnih drzava - bivseg Sovjetskog Saveza) se dodjeljuju identifikacione oznake koje pocinju sa slovom U i nastavljaju se kombinacijom brojeva. Tako mozete naici na oznake 'NL8800', 'ONL2820' ili 'UA3-170-112', koje pripadaju SWL amaterima iz Holandije, Belgije i ZND, respektivno. Vrste emisija signala koji se emituju putem radio amaterskih stanica.

 

Telegrafija ( Morseov kod )

Tastovanje predajnika u ritmu odredjenih sekvenci kratkih i dugih znakova je najstariji nacin odasiljanja signala putem radija.
Morseov kod je jos uvijek vrlo popularan, posebno u uslovima lose cujnosti.
Pocast ovoj vrsti emitovanja signala putem radija je iskazana u
Odi TA kodu

 

Telefonija

Radio amateri koriste radio predajnik za prijenos govora, na isti nacin na koji se govor prenosi putem radio difuznih stanica.

 

Amaterska televizija ( ATV ) i Sporoanalizirajuca televizija( SSTV )

Koristenjem raznih tehnika putem radija mogu biti emitovane i slike.

 

Mobilna i upotreba radio stanica sa izmjestenih lokacija.

Pri upotrebi radio stanica van njihove stalne lokacije, a posebno pri emitovanju iz vozila, posebna paznja se poklanja tezini i velicini uredjaja i potrosnji energije.
U urbanim sredinama u upotrebi je i veliki broj repetitora, koji rade autonomno (bez potrebe za operatorom), a postavljeni su na visokim objektima tako da pokrivaju sto vece podrucje radi povecanja dometa radio stanica, koje bez posredovanja repetitora ne bi mogle stupiti u medjusobni kontakt.

 

Uspostavljanje veza sa dalekim radio stanicama ( DX )

Poznavanje i prognoza prostiranja radio talasa, te iskustvo u radu sa radio stanicama su vazni faktori za uspjesno uspostavljanje radio veze sa vrlo udaljenim radio stanicama.

 

Radio amaterske ekspedicije

U nastojanju da omoguce uspostavljanje radio amaterske veze sa svim dijelovima svijeta, radio amateri organizuju ekspedicije u daleke i egzoticne krajeve svijeta.
Uz pouzdanu tehnicku opremu, takve ekspedicije zahtijevaju od ucesnika kreativnost i razvijen smisao za organizaciju.

 

Uspostavljanje veza refleksijom radio talasa o povrsinu mjeseca ( EME )

Ovo je trenutno najzahtjevniji nacin uspostavljanja radio veza. Razdaljina izmedju dvije radio stanice se premoscuje refleksijom radio talasa o povrsinu mjeseca. Ovakav nacin uspostavljanja radio amaterskih veza zahtijeva visok stepen tehnicke strucnosti i strpljenja, ali i skupocjenu i slozenu komunikacijsku opremu.

 

Radio amaterski sateliti.

Prvi radio amaterski satelit je lansiran 1961. godine.
Danas, najsavremenija generacija satelita dizajniranih i pravljenih za potrebe radio amatera omogucuje i uspostavljanje veza zemlja - svemir.
U vecini misija svemirske stanice MIR, jedan od clanova posade je bio licencirani radio amaterski operator.

 

Uspostavljanje radio veza reflesijom radio talasa o tragove meteora

Uspostavljanje veza sa udaljenim radio stanicama moguce je i koristenjem refleksije radio talasa od jonizirane tragove meteora koje oni ostavljaju dok putuju kroz jonosferu.

 

Radio Telex ( RTTY i AMTOR )

Ove vrste rada se uglavnom koriste za emitovanje informativnih radio biltena.
Ti radio bilteni mogu se primati i upotrebom jednostavnih uredjaja.

 

Packet Radio

Ova vrsta rada nudi mogucnost slanja i prijema E-mail poruka, putem radija, razmjenu racunarskih programa i distribuciju informativnih radio biltena.
Sirom svijeta rasprostranjenu Packet-radio mrezu odrzavaju sami radio amateri.
Potrebni dodatni uredjaji su nesto kompleksniji nego oni potrebni za radio telex.

 

Digitalna elektronika.

Digitalna elektronika zauzima sve znacajnije mjesto u radio amaterskom hobiju.
Uz primjenu digitalne elektronike razvijaju se sve efikasniji uradjaji za potiskivanje suma, poboljsanje kvaliteta govornih komunikacija, filtriranje i moduliranje signala, te generisanje signala raznih frekvencija.

 

Buducnost radio amaterkog hobija

Nakon masovne pojave racunara i minijaturnih elektronskih sistema, neko ce se zapitati ima li radio amaterski hobi buducnost. Takodje je uocljivo da su savremeni radio uredjaji koji se mogu povoljno kupiti, superiorni u odnosu na "home-made" uredaje. Nadalje, zakrcenost frekvencijskih podrucja dodijeljenih radio amaterima i smetnje koje uzrokuju ilegalne komercijalne radio stanice sve vise otezavaju uspostavljanje radio amaterskih veza, narocito pocetnicima. Medjutim, pojava multi-medijalnih racunara, pad cijena tranzistora za visokofekventna podrucja, te pojava kompleksnih integriranih kola i novih materijala i komponenti radio amaterstvu otvara neslucene mogucnosti.
Posebne digitalne modulacione tehnike, kao npr. 'spread spectrum', mogu se koristiti za uspostavljanje veza izmedju dvije radio stanice. Novo podrucje u radio amaterskom hobiju se otvara za one koji rado zamjenjuju kompleksne elektronske sklopove sa programiranjem na kucnom kompjuteru.
 
Danasnji razmjerno mali i lagani uredjaji i skoro neogranicene mogucnosti putovanja do bilo kojeg mjesta na svijetu, idu na ruku mladim avanturistima.
 
Uspostavljanje radio veza na sve visim frekvencijskim podrucjima je izazov tehnicki orjentiranim radio amaterima. Generisanje signala stabilnih frekvencija na mikrotalasnim podrucjima moze biti vrlo komplikovano. Komercijalni interes na tim frekvencijskim podrucjima je uglavnom je sirokopojasnost, dok radioamateri uglavnom koriste uskopojasne sisteme.
 
Nove elektronske komponente se mogu koristiti i u osjetljivim uredjajima koji rade na ultra-visokim frekvencijama. Radio signali na tim frekvencijama se mogu reflektovati o prirodne objekte, npr. od mjesec (EME radio veze), ili jonizovane slojeve iznad atmosfere.
 
Kosmicke komunikacije, uz koristenje satelita, bi trebale zainteresovati radio amatere koji su bliski sa najsavremenijim komunikacijskim tehnikama i tehnologijama.
Mozda ce jednog dana teret koji ce pripremiti radio amateri biti poslan u svemir u interplanetarnu misiju. To ce zahtijevati angazman velikog broja radio amatera. Gradnja zemaljske komunikacijske stanice se moze porediti sa gradnjom EME stanice, od kojih ce mnoge biti upravljane na "daljinu", slicno kao sto se upravlja radom radio teleskopa. Ovo ce postaviti nove izazove pred kompjuterske programere, ali i pred radio amatere orjentisane na uspostavljanje radio veza.
 
Internet takodje otvara novo polje za radio amatere koji uzivaju u radu na svom multi-medijskom kompjuteru. Dodatna vrijednost Internet-a za radio amatere se ogleda u mogucnostima:

Distribucije opstih informacija, radio biltena i clanaka.

Obuke i obrazovanja novih radio amatera.

Publikovanja aktivnosti klubova radio amatera.

Daljinskom i 'real-time' radu sa uredjajima u eksperimentalne svrhe.
Linkovi ka informacijama o proizvodjacima uredjaja, radio amaterskim magazinima, i drugim srodnim temama kao npr. amaterska astronomija, kosmicka istrazivanja i sl., mogu se naci na
ovoj stranici..